เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ครั้งแรกของโลกในการพัฒนาที่พักอาศัยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน

บ้านผีเสื้อเป็นกลุ่มบ้านที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองตลอด 24 ชั่วโมง100 เปอร์เซนต์

เป็นครั้งแรก บ้านผีเสื้อคือฝันของเราที่บรรลุการนำระบบลังงานสะอาด และยั่งยืนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนที่ทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกในการพัฒนา

"The Phi Suea House project is a sustainable set of residences fully powered by solar panels using an innovative hydrogen fuel cell system to store its power. This is combined with a water collection and re-use system, and home automation, to maximize energy saving and minimize carbon footprint."

Thailand’s first off-the-grid hydrogen house
www.sasin.edu
Febuary 4, 2016

ระบบพลังงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและระบบนิเวศ ไฮบริดระบบไฮโดรเจนแบตเตอรี่เพิ่มข้อได้เปรียบของทั้งระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนและแบตเตอรี่

กล่าวง่ายๆ คือ พลังงานของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานส่วนเกินใด ๆ จะถูกเปลี่ยนและเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน เมื่อปราศจากแสงแดด เราจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บจากถังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า


Energy System Diagram

View Mode :

Energy Calculations

ENERGY BUILDING

330 w
75 solar panels

GUEST HOUSE A

315 w
64 solar panels

GUEST HOUSE B

315 w
64 solar panels

Main House

250 w
84 solar panels
are made in Chiang Mai

6 kW solar pump for pond waterfall

250 w
24 solar panels

9 kW solar pump for swimming pool and well pump

250 w
36 solar panels

Average overall yield is equivalent to 3.8 hrs of full irradiation per day
(75 x 330W) + (64x 315 W) + (64 x 315 W) + (84 x 250W) + (24 x 250W) + (36 x 250W) = 101.1 kW
101.1kW x 3.8hr = 384.2 kWh / day
384.2 kWh x 365 days = 140,233 kWh/year

We produce an average of
140,233 kWh/year

CO2เป็นสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยสองอะตอมออกซิเจนพันธะกับอะตอมของคาร์บอนหนึ่ง มนุษย์ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงาน CO2ดูดซับและสะท้อนความร้อนของโลกและเพิ่มอุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะห์เมื่อปล่อยออกมาในส่วนที่เกินผลกระทบนี้จะเรียกว่าภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเท่านั้นที่สามารถย้อนกลับได้โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์