HYDROGEN ENERGY
SUMMIT 2018

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

โครงการบ้านผีเสื้อต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน Hydrogen Energy Summit 2018 ณ บ้านผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คนจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เยอรมนี มาเลเซียและสิงคโปร์

โดยไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการวางศิลาฤกษ์ “สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบรักษาสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนเพื่อเข้าใจถึงความง่ายในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดคาร์บอน คุณเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิตท์ เจ้าของโครงการบ้านผีเสื้อได้ประกาศริเริ่ม และเชิญทุกสถาบันและมหาวิทยาลัยเพื่อมาร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้และมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งานเทคโนโลยีนี้ในอนาคต

เซบาสเตียน ยุสตุส ชมิตท์

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

PHOTO & VIDEO


Hilight & Acitivty


Audience

PRESENTATION/SPEAKER TEXT

Arno A. Evers

Sebastian-Justus Schmidt